Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

procedura parlamentarna