Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Komitet Badań Naukowo-Technicznych