Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

finansowanie budżetu WE