Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

wytwórczość przemysłowa