Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

transport ładunków niebezpiecznych