Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

demokratyzacja oświaty