Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępne