Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

struktura przemysłu