Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny