Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Unia Gospodarcza i Walutowa