Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkolenia i Badań