Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

regiony Belgii