Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

dokumentacja