Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Sekretariat Wspólnoty Pacyfiku