Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Europejska Konferencja Ministrów Transportu