Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

prawo konkurencji