Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

dostosowanie prognoz finansowych