Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników