Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

kodyfikacja prawa wspólnotowego