Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Wspólny Komitet Konsultacyjny EOG