Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

wspólny komitet parlamentarny EOG