Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

deklaracja interesu wspólnotowego