Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

derogacja prawa wspólnotowego