Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych