Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

międzynarodowe prawo prywatne