Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

europejska inicjatywa wzrostu