Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

instrument ekonomiczny ochrony środowiska