Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

negocjowanie umowy WE