Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

zbywalne pozwolenie na emisję