Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

skarga do sądu administracyjnego