Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

skarga w sprawie odpowiedzialności administracyjnej