Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

rewizja prognoz finansowych