Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

kierownik gospodarstwa rolnego