Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

autonomiczne terytorium Palestyny