Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

naruszenie prawa wspólnotowego