Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

działalność przedsiębiorstwa