Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju