Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

samorząd terytorialny