Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny