Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”