Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

uznawanie kwalifikacji zawodowych