Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000