Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

ograniczenie emisji gazów