Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

odpowiedzialność za szkody środowiskowe