Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

koncentracja gospodarcza