Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

skład komisji parlamentarnej