Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Instytut Unii Europesjkiej Studiów nad Bezpieczeństwem