Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Europejska Agencja ds. Chemikaliów