Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

przedsiębiorstwo wielonarodowe