Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

układ o stabilizacji i stowarzyszeniu